Om TAKK-konsulten

TAKK-konsulten EBE

Eleonora Barthelom

 

TAKK-konsulten

 

TAKK-konsulten EBE är en enskild firma som inriktar sig på att producera böcker med tecken, (TAKK), och även till viss del filmer.

Jag som driver firman heter Eleonora Barthelom och är logoped med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i behov av stöd för sitt tal, språk och sin kommunikation, varav många i behov av alternativ och kompletterande kommunikation.

Under många år har jag hållit kurser och föreläsningar i TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Nu inriktar sig TAKK-konsulten EBE på produktion av böcker med tecken. Böcker som kan glädja alla men som dessutom stöttas av tecken. Behovet av böcker med tecken, som är speciellt uppbyggda för att stötta barn i behov av tecken, är stort.

De böcker TAKK-konsulten EBE erbjuder är speciellt uppbyggda och formulerade gällande bl a meningsbyggnad, grammatik, ordval, upprepningar och rammeningar för att passa barn i behov av stöd för sin språk- och kommunikationsutveckling.

Böckerna passar även för att användas vid läs- och skrivinlärning.

 

Övrigt som TAKK-konsulten EBE utfört är uppdrag för LandskronaVision, med inspelning av sagor och berättelser med tecken. Det är bl a sagor om Mamma Mu och hennes vän Kråkan, berättelserna om Sofie och om Moa. Jag har även spelat in tecken iTitta på Tecken, producerad av Bam-språkteknik.

 

 

 

takk, TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tecken, TECKEN, Tecken, böcker, BÖCKER, Böcker, FILMER, FILMEFilmer, filmer med tecken, filmer med TAKK, böcker med tecken, Böcker med TAKK, Böcker med Tecken/TAKK, Kommunikation, Stöd i kommunikationen, TAKK - en meotd för utveckling av kommunikation och språk, Grundkurser och föreläsningar, grundkurser i TAKK, tecken i förskola, Kurser i TAKK/Tecken i förskolan, Kommunikation med stöd av tecken, TAKK-kurser, böcker för barn i behov av takk, böcker och filmer för barn i behov av TAKK, akk, TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tecken, TECKEN, Tecken, böcker, BÖCKER, Böcker, FILMER, FILMEFilmer, filmer med tecken, filmer med TAKK, böcker med tecken, Böcker med TAKK, Böcker med Tecken/TAKK, Kommunikation, Stöd i kommunikationen, TAKK - en meotd för utveckling av kommunikation och språk, Grundkurser och föreläsningar, grundkurser i TAKK, tecken i förskola, Kurser i TAKK/Tecken i förskolan, Kommunikation med stöd av tecken, TAKK-kurser, böcker för barn i behov av takk, böcker och filmer för barn i behov av TAKK,

augusti 2015

Copyright 2014 Eleonora Barthelom