TAKK-konsulten


TAKK-konsulten EBE inriktar sig på att producera böcker och spel med tecken, (TAKK). Böcker och spel som kan glädja alla men som dessutom stöttas av tecken och ger vidareutveckling i teckenanvändandet och i förlängningen kommunikationen. 

De böcker TAKK-konsulten EBE erbjuder är speciellt uppbyggda och formulerade gällande bl a meningsbyggnad, grammatik, ordval, upprepningar och rammeningar för att passa personer i behov av stöd för sin språk- och kommunikationsutveckling. Exempel på produktioner TAKK-konsulten deltagit i:

takk, TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tecken, TECKEN, Tecken, böcker, BÖCKER, Böcker, FILMER, FILMEFilmer, filmer med tecken, filmer med TAKK, böcker med tecken, Böcker med TAKK, Böcker med Tecken/TAKK, Kommunikation, Stöd i kommunikationen, TAKK - en meotd för utveckling av kommunikation och språk, Grundkurser och föreläsningar, grundkurser i TAKK, tecken i förskola, Kurser i TAKK/Tecken i förskolan, Kommunikation med stöd av tecken, TAKK-kurser, böcker för barn i behov av takk, böcker och filmer för barn i behov av TAKK,  akk, TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tecken, TECKEN, Tecken, böcker, BÖCKER, Böcker, FILMER, FILMEFilmer, filmer med tecken, filmer med TAKK, böcker med tecken, Böcker med TAKK, Böcker med Tecken/TAKK, Kommunikation, Stöd i kommunikationen, TAKK - en meotd för utveckling av kommunikation och språk, Grundkurser och föreläsningar, grundkurser i TAKK, tecken i förskola, Kurser i TAKK/Tecken i förskolan, Kommunikation med stöd av tecken, TAKK-kurser, böcker för barn i behov av takk, böcker och filmer för barn i behov av TAKK, 

Copyright 2019 TAKK-konsulten EBE