LÄNKAR

TAKK-konsulten EBE

Eleonora Barthelom

 

-Vad är TAKK och vad är TECKEN I FÖRSKOLAN?

Finns det andra likartade sätt att använda tecken och vilken skillnad är det på de olika sätten?

-Vilka har glädje av TAKK?

Vilka barn har nytta av att lära sig tecken och TAKK och vilka har nytta av att vi stöttar med TAKK?

-Varför är det bra med TAKK?

Hur vet vi att det fungerar, vilken forskning finns och hur ser vi på det i relation till beprövad erfarenhet. Vad är det som är så bra med TAKK?

-Vad är kommunikation?

Vad är det egentligen vi gör när vi kommunicerar? Vad är det av detta vi behöver tänka på när vi använder tecken?

-Hur lär man sig TAKK?

Hur lär vi oss i omgivningen att utföra TAKK och hur lär sig personen i behov av TAKK?

-Hur utvecklas kommunikation, tal och språk?

Hur ger vi stöd i kommunikations- och språkutveckling normalt och hur gör vi det med TAKK?

-Vad är en tecknande och kommunikativ miljö?

Vad är det vi gör för att få till en kommunikativ och tecknande miljö? När tecknar vi och vad tecknar vi och hur besvarar vi och tecknar i kommunikationen?

-Hur får vi TAKK att fungera?

Vad är det som krävs? Vad behöver vi tänka på för att upprätthålla och driva TAKK och teckenanvändandet vidare?

-Hur kommer vi igång med TAKK?

Hur tillåtande är det att göra fel? Vilka ska teckna? Hur lång tid tar det?

-Vilka tecken ska man starta med?

Vilka ord är viktiga att teckna och varför? Ser behovet olika ut hos alla eller finns det några gemensamma nämnare för vilka ord vi väljer?

-Hur vidareutvecklar vi TAKK?

Hur kommer vi vidare, så vi inte står och stampar på samma ställe? Vad behöver vi tänka på när vi vidareutvecklar kommunikationen och ordförrådet?

 

 

 

LÄNKAR

 

 

 

 

Länkar till sagor där TAKK-konsulten läser Mamma Mu:

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ku9Wi6I_t0Q

 

http://www.youtube.com/watch?v=UlITVgNOEao

 

 

Övriga länkar:

 

 

www.landskronavision.se böcker, filmer, takk-tavlor, teckenmaterial

 

 

 

www.bam-sprakteknik.se teckenlexikon, teckenmaterial

 

 

 

www.spsm.se skriv "TAKK" i sök

 

 

 

www.sokcentrum.se

 

 

 

www.teckenhatten.com

 

 

 

www.bittech.se

 

 

 

www.teckensangforlag.se teckensånger

 

 

 

www.goteborg.se skriv ”eldorado” i sök. Där finns bl. a filmer med

schlagerlåtar med tecken

 

 

www.forskoleburken.com teckenmaterial

 

 

 

https://pratamera.wordpress.com teckenmaterial

 

 

 

http://www.hu.liu.se skriv ”Teckenmaterial” i sök

 

 

 

http://specialpedabloggen.blogspot.se teckenmaterial

 

 

 

http://www.pappasappar.se/svenska-sprakappar/

 

 

 

https://itunes.apple.com/se/app/svenskt-teckensprakslexikon/id513047875?mt=8 gratis app

 

 

 

www.spreadthesign.com

 

 

 

www.bokverkstan.se ”teckenlexikon”

 

 

 

www.ur.se/Teckensprak/flash_holder.html rolig teckenträning

 

www.svenskadownforeningen.se många tips och hänvisningar

 

 

 

www.papunet.net

 

 

 

www.diva-portal.se ex.arbeten om TAKK

 

 

 

www.dhb.se

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

 

 

www.sdr.org Sveriges dövas riksförbund

 

 

 

www.isaac-sverige.se/ Svenska ISAAC, (International Society of Augmentative

and Alternative Communication)

 

 

www.fub.se

 

 

Facebook t ex mötesplats bliss, AKK gruppen, TAKK

 

 

 

 

Takk-kurser:

 

www.logopedtjanst.se

 

 

www.skanelogopeder.se

 

 

www.verba.se

 

 

www.teckenparlor.se

 

 

www.sokcentrum.se

 

 

 

 

 

 

 

augusti 2015

Copyright 2014 Eleonora Barthelom