Välkommen!Du har kommit till TAKK-konsultens hemsida.


Här finns:  • BÖCKER och SPEL med tecken, till försäljning
  • INFORMATION om TAKK,

        Tecken som Alternativ och Kompletterande   

        Kommunikation 

-Vad är TAKK och vad är TECKEN I FÖRSKOLAN? 

Finns det andra likartade sätt att använda tecken och vilken skillnad är det på de olika sätten?

-Vilka har glädje av TAKK?

Vilka barn har nytta av att lära sig tecken och TAKK och vilka har nytta av att vi stöttar med TAKK?

-Varför är det bra med TAKK?

Hur vet vi att det fungerar, vilken forskning finns och hur ser vi på det i relation till beprövad erfarenhet. Vad är det som är så bra med TAKK?

-Vad är kommunikation?

Vad är det egentligen vi gör när vi kommunicerar? Vad är det av detta vi behöver tänka på när vi använder tecken?

-Hur lär man sig TAKK?

Hur lär vi oss i omgivningen att utföra TAKK och hur lär sig personen i behov av TAKK?

-Hur utvecklas kommunikation, tal och språk?

Hur ger vi stöd i kommunikations- och språkutveckling normalt och hur gör vi det med TAKK?

-Vad är en tecknande och kommunikativ miljö?

Vad är det vi gör för att få till en kommunikativ och tecknande miljö? När tecknar vi och vad tecknar vi och hur besvarar vi och tecknar i kommunikationen? 

-Hur får vi TAKK att fungera?

Vad är det som krävs? Vad behöver vi tänka på för att upprätthålla och driva TAKK och teckenanvändandet vidare?

-Hur kommer vi igång med TAKK?

Hur tillåtande är det att göra fel? Vilka ska teckna? Hur lång tid tar det?

-Vilka tecken ska man starta med?

Vilka ord är viktiga att teckna och varför? Ser behovet olika ut hos alla eller finns det några gemensamma nämnare för vilka ord vi väljer?

-Hur vidareutvecklar vi TAKK?

Hur kommer vi vidare, så vi inte står och stampar på samma ställe? Vad behöver vi tänka på när vi vidareutvecklar kommunikationen och ordförrådet?TAKK-kurser takk Alternativ och <kompletterande Kommunikation Stöd i kommunikationen BÖCKER och FILMER takk Tecken i förskolan Grundkurser föreläsningar böcker för barn i behov av TAKK filmer för barn i behov av TAKK, tecken, Filmer för barn som har stöd av TAKK, Filmer med tecken, tecken, TAKK - en metod att utveckla kommuniaktion och språk, TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, Kommunikation med stöd av tecken, Kurser som ni önskar dem, Kommunikation - med stöd av tecken, språkstörrning, språkutveckling, funktionsnedsättning, träna, behandling, logoped, BÖCKER MED TECKEN, takk, TAKK, tecken som alternativ och kompletternade kommunikation, böcker för äppelhyllan, äppelhyllan, böcker med tecken, böcker med TAKK, böcker med takk, teckenböcker, kurser, tecken i förskolan, tecken för vuxna, takk för vuxna.

Copyright 2019 TAKK-konsulten EBE