BÖCKER


Memme-böckerna är bilderböcker med tecken. Berättelserna handlar om vardagliga situationer,

sån´t som vi gör ofta och med de ord/tecken som är ofta återkommande när vi pratar.

Till illustrationerna finns en enkel text med tecken placerade i direkt anslutning till nyckelord.

Både illustration, text och tecken upprepas för varje sak eller händelse som utökas.

Memmeböckerna vänder sig till personer som på ett enkelt och upprepande sätt finner glädje i att titta
benämna och lära med talade ord och/eller tecken, både enskilda ord och meningar. I samspel vidareutvecklar ni berättelsen.
Böckerna passar utmärkt för personer som har TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation som metod, för att utveckla sin kommunikation och sitt språk. Memme kan vara en pojke eller en flicka, det bestämmer ni själva.

 

Storlek: 175 X 175 mm, 20 sid.                                                                             Memme klär på sig - bilderbok med tecken

Memme klär på sig plagg för plagg, tills Memme är påklädd.

De nyckelord som stöds av tecken är främst namn på kläder (substantiv),

färger och mönster (adjektiv).

Citat ur recension av lektör Elisabeth Hasling, Bibliotekstjänst (BTJ), häfte nr 15103:


"Memme klär på sig visar hur Memme klär på sig plagg för plagg tills hen (läsaren får bestämma kön själv ) är helt påklädd. Häftet innehåller nio hela uppslag där höger sida visar en stor, naivt tecknad och behagligt färglagd bild på Memme och de olika plaggen och på vänster sida finns en kortfattad text och teckenbilder.Texten utökas genom upprepning av plaggen allteftersom Memme klär på sig. Teckenbilderna är mindre till formatet, men lätta att tyda och lära och upprepas liksom texten. På sista sidan kan man läsa om TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation."

"Memme klär på sig är användbar och passande för den tänkta målgruppen och då tillsammans med någon vuxen.".

Memme ska sova - bilderbok med tecken

I Memme ska sova får vi följa hur Memme gör, steg för steg, när Memme ska lägga sig för att sova.

De nyckelord som stöds av tecken är främst det Memme gör (verb) och namn på saker (substantiv). I denna bok finns, på varje textsida, även ytterligare förslag på tecken/ord ni kan använda när ni tillsammans pratar om de tankar och funderingar som kan uppstå utifrån berättelsen. 

I slutet av boken finns även förslag på tecken som är gångbara för alla att användas ofta, på många olika sätt och i olika situationer.

Copyright 2019 TAKK-konsulten EBE