TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande

             Kommunikation


Tecken används som stöd i kommunikation(överföring av information, budskap).

Tecken används ofta för personer som är hörande men som, av en eller annan anledning, behöver kompletterande eller alternativa uttryckssätt. Det kan gälla både för att uttrycka sig och/eller för att förstå.

När tecken används tillsammans med tal och som en metod för att stötta och lära hur språk och kommunikation fungerar så kallar vi det för TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

TAKK är inte teckenspråk. TAKK har lånat enskilda tecken från det svenska teckenspråket(STS).TAKK utgår från det talade språket.

TAKK är en metod, inte ett språk, som används för att samspela och samtala.

Tecken används tillsammans med talade ord. Ofta sätter vi tecken till de ord vi för tillfället anser vara de betydelsebärande orden och efter personens behov.

Tecken används i alla sammanhang och situationer, alltid, i vardagen. När vi talar finns ett behov av kommunikation, ett budskap ska framföras och förstås. Det är då vi också tecknar. Alltså tecknar vi alltid när vi talar. Vi tecknar alltid när ett budskap ska framföras och förstås.

Tecken används av både personen i behov av TAKK och alla runt omkring den personen.

TAKK är till för att hjälpa en person att utveckla kommunikation och språk.


Fördelarna med TAKK och tecken är många:

  • ett kommunikationssätt för dem som inte med tal kan göra sig tillräckligt förstådda eller har svårighet att förstå det talade språket. Och för dem som behöver hjälp med de kommunikativa funktionerna.
  • fungerar som ett stöd för tal-, språk och kommunikationsutvecklingen.
  • förenklar och saktar ner tal till personen i behov av TAKK.
  • tydliggör det talade ordet.
  • tecknen tas in med synen, vilket innebär att det varar längre än det talade ordet och är lättare att imitera.
  • tecken har man alltid med sig.
  • kommunikationen tydliggörs och stöttas av omgivningen.


Framför allt ger TAKK det som vi , vi som talar och kommunicerar utan svårigheter tar så för givet, nämligen möjligheten att kunna uttrycka sig, göra sig förstådd för den jag vill prata med. TAKK ger möjligheten att uttrycka det jag önskar förmedla i tankar, funderingar, uppmaningar, berättande mm. För många ger det en möjlighet att förstå vad omgivningen pratar om, att äntligen slippa känna frustration eller resignation över att inte kunna göra sig förstådd eller att inte förstå.


takk, TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tecken, TECKEN, Tecken, böcker, BÖCKER, Böcker, FILMER, FILMEFilmer, filmer med tecken, filmer med TAKK, böcker med tecken, Böcker med TAKK, Böcker med Tecken/TAKK, Kommunikation, Stöd i kommunikationen, TAKK - en meotd för utveckling av kommunikation och språk, Grundkurser och föreläsningar, grundkurser i TAKK, tecken i förskola, Kurser i TAKK/Tecken i förskolan, Kommunikation med stöd av tecken, TAKK-kurser, böcker för barn i behov av takk, böcker och filmer för barn i behov av TAKK,  akk, TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, tecken, TECKEN, Tecken, böcker, BÖCKER, Böcker, FILMER, FILMEFilmer, filmer med tecken, filmer med TAKK, böcker med tecken, Böcker med TAKK, Böcker med Tecken/TAKK, Kommunikation, Stöd i kommunikationen, TAKK - en meotd för utveckling av kommunikation och språk, Grundkurser och föreläsningar, grundkurser i TAKK, tecken i förskola, Kurser i TAKK/Tecken i förskolan, Kommunikation med stöd av tecken, TAKK-kurser, böcker för barn i behov av takk, böcker och filmer för barn i behov av TAKK, 

Copyright 2019 TAKK-konsulten EBE