-Vad är TAKK och vad är TECKEN I FÖRSKOLAN? 

Finns det andra likartade sätt att använda tecken och vilken skillnad är det på de olika sätten?

-Vilka har glädje av TAKK?

Vilka barn har nytta av att lära sig tecken och TAKK och vilka har nytta av att vi stöttar med TAKK?

-Varför är det bra med TAKK?

Hur vet vi att det fungerar, vilken forskning finns och hur ser vi på det i relation till beprövad erfarenhet. Vad är det som är så bra med TAKK?

-Vad är kommunikation?

Vad är det egentligen vi gör när vi kommunicerar? Vad är det av detta vi behöver tänka på när vi använder tecken?

-Hur lär man sig TAKK?

Hur lär vi oss i omgivningen att utföra TAKK och hur lär sig personen i behov av TAKK?

-Hur utvecklas kommunikation, tal och språk?

Hur ger vi stöd i kommunikations- och språkutveckling normalt och hur gör vi det med TAKK?

-Vad är en tecknande och kommunikativ miljö?

Vad är det vi gör för att få till en kommunikativ och tecknande miljö? När tecknar vi och vad tecknar vi och hur besvarar vi och tecknar i kommunikationen? 

-Hur får vi TAKK att fungera?

Vad är det som krävs? Vad behöver vi tänka på för att upprätthålla och driva TAKK och teckenanvändandet vidare?

-Hur kommer vi igång med TAKK?

Hur tillåtande är det att göra fel? Vilka ska teckna? Hur lång tid tar det?

-Vilka tecken ska man starta med?

Vilka ord är viktiga att teckna och varför? Ser behovet olika ut hos alla eller finns det några gemensamma nämnare för vilka ord vi väljer?

-Hur vidareutvecklar vi TAKK?

Hur kommer vi vidare, så vi inte står och stampar på samma ställe? Vad behöver vi tänka på när vi vidareutvecklar kommunikationen och ordförrådet?
           LÄNKAR

Länkar till sagor där TAKK-konsulten läser Mamma Mu:


http://www.youtube.com/watch?v=Ku9Wi6I_t0Q


http://www.youtube.com/watch?v=UlITVgNOEaoÖvriga länkar:www.bonasignum.se                                                               böcker, filmer, spel, takk-tavlor, teckenmaterial
www.bam-sprakteknik.se                                                         teckenlexikon, teckenmaterial
www.spsm.se                                                                          
www.sokcentrum.se
www.teckenhatten.com
www.bittech.se
www.teckensangforlag.se                                                         teckensånger


                                                             


www.forskoleburken.com                                                          teckenmaterial
https://pratamera.wordpress.com                                             teckenmaterial

                                                               
http://specialpedabloggen.blogspot.se                                      teckenmaterial
http://www.pappasappar.se/svenska-sprakappar/   


https://itunes.apple.com/se/app/svenskt-teckensprakslexikon/id513047875?mt=8        gratis app
www.spreadthesign.com
www.laraforlag.se                                                                  ”teckenlexikon” 

   

www.svenskadownforeningen.se                                           många tips och hänvisningar
www.papunet.net
www.diva-portal.se                                                                 ex.arbeten om TAKK
www.dhb.se                                                                           Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
www.sdr.org                                                                           Sveriges dövas riksförbund
www.isaac-sverige.se/                                                           Svenska ISAAC, (International Society of Augmentative

                                                                                             and Alternative Communication)www.fub.se
Facebook  t ex mötesplats bliss, AKK gruppen, TAKK
 

Copyright 2019 TAKK-konsulten EBE