MoviTAKK
ett filmmemory med tecken


TECKENMEMORYSPEL MED FILMER ISTÄLLET FÖR STILLBILDERMoviTAKK är ett filmmemoryspel, att spelas i iPad, för alla som på ett roligt och lätt sätt vill och behöver lära sig tecken till användbara ord att förstå och använda i vardagen. Självklart är det här spelet även för den person som redan använder tecken och har begreppen i sin kommunikation och vill spela ett riktigt roligt memory med det kommunikationssätt de använder. Det här är nämligen ett spel som banar väg för många roliga tillfällen att vidareutveckla sitt resonemang och sitt samspel, både utifrån de nya begrepp som lärs in och utifrån de samtal ni kan föra runt dem och det som händer i filmerna. 
Filmerna visar korta, tydliga och roliga filmatiseringar med barn och ungdomar.

Spelkort med en film på handling ska paras ihop med spelkort med en film på hur man gör tecknet för samma ord.  

Orden är verb (handlingsord) och adjektiv(beskrivande ord) som ofta används.
Att utöka sitt teckenordförråd ger möjlighet till att utveckla sin kommunikation. Och det i sin tur ger fler samspelstillfällen och kan vidare möjliggöra för kunskapsinhämtning.
Spelet kan spelas av 1-4 spelare. Det ger tillfällen till träning av bland annat samspelsförmåga.  Spelet kan med fördel även spelas själv av en person, vilket ökar tillfällen till självständighet.

Spelinställningar kan sparas för varje enskild person eller grupp, för att plockas fram vid ett senare tillfälle.

Målgrupp för spelet är alla personer i behov av tecken/TAKK i grundsärskola, grundskola och på sin fritid.

 

Så här spelar man MoviTAKK:

 

 • Ett spelkort i taget ska vändas och det visar då en kort film som illustrerar ord
  i handling. Spelkortet ska paras ihop med ett annat spelkort med en film för hur man
  gör tecknet för samma ord

 • Valt kort förstoras automatiskt för att tydligt kunna se filmen

 • Ordet är skrivet längst ned på kortet

 • En röst läser upp ordet

 • Ordklasserna särskiljs och förtydligas genom att verben har blå bakgrund och adjektiven har orange bakgrund, i samtliga filmer

 • Tre svårighetsgrader finns att välja mellan

 

 • Två varianter av spel finns att välja mellan. Antingen paras handling med tecken eller så paras handling med handling

 • I pedagoginställningar kan man:
    -
  välja bort förstoring

          - välja bort det skrivna ordet

          - välja bort uppläsningsröst eller allt ljud.

          - göra egna ordval från ordlista

          - spara spelenSpelet är en app som köps via App Store

 
 Köp här:

 

 
Producerat av TAKK-konsulten EBE
i samarbete med BonOne AB

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten(SPSM)

Privacy policy, MoviTAKK

Collection and Use of Personal Information
We do not collect or use your personal information.


Collection and Use of Non-Personal Information

We collect non-personal information − data in a form that does not permit direct association with any specific individual.
We may collect, use, transfer, and disclose non-personal information for any purpose.


Our Companywide Commitment to Your Privacy
To make sure your personal information is secure, we communicate our privacy and security guidelines toTAKK-konsulten EBE employees and strictly
enforce privacy safeguards within the company.


Privacy Questions
If you have any questions or concerns about TAKK-konsulten EBE's Privacy Policy or data processing, please contact us at: kurser@takk-konsulten.se.
TAKK-konsulten EBE may update its Privacy Policy from time to time. When we change the policy in a material way, a notice will be posted on our website along with the updated Privacy Policy or as an notification in the app.

 

TAKK-konsulten EBE, Sweden, Last updated: 2019Copyright 2019 TAKK-konsulten EBE